Chi Tiết

Giỗ tổ Hùng Vương: 

Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 16/4/2016 đến ngày 18/4/2016.

Ngày 19/4/2016 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Ngày Thống nhất Đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 30/4/2016 đến ngày 3/5/2016.

Ngày 4/5/2016 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Kính chúc quý khách nghỉ lễ vui vẽ và hạnh phúc

Xem Thêm